خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه ارتباط دوسویه فرهنگ و تلفن همراه با فرمت docx در قالب 14 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

 

 

فرهنگ در واقع مجموعه ای از هنجارها، باورها و ارزشهای مشترك است كه نظام اجتماعی یك كشور حول محور آن میچرخد. در كشورهای آسیایی از قبیل ایران، مقولهی فرهنگ از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا در نظام اقتصادی و اجتماعی این كشورها، باورهای عموم و ارزشهای اخلاقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین عواقب مضر ناشی از تناقض فن آوری و فرهنگ در اینگونه كشورها بیشتر محسوس خواهد بود. از جمله عواقب این تناقض، تغییر عادات و سنن فرهنگی این گونه جوامع به شكل نا به هنجاری است. گونا گونی فرهنگهای مختلف در جوامع مختلف از آنجا ناشی میشود كه انسانها قادر به تفكر انتزاعی هستند. این تفكر انتزاعی منجر به تفكر در مورد آینده و نیازهای آتی میشود. برای مثال انسانها در مورد چگونگی زندگی در مناطق مختلف می اندیشند.

 

 

 

فهرست مطالب

ارتباط دو سویه فرهنگ و تلفن همراه به عنوان یك فن آوری

نظر کارشناسان

فهرست منابع