خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه ارتباطات و فناوری با فرمت docx در قالب 18 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

پژوهشگران  ارتباطات، میان واژه ارتباطات  به معنای  مفرد  و واژه جمع   تفاوت قائل اند. کلمه ارتباطات به صورت جمع، در علوم ارتباطات به معنای مطالعه پیرامون ابزار و لوازم فنی این  پدیده  به کار می رود. حال آنکه  معنای این واژه به صورت مفرد، بیانگر فرایندی است که درآن پیام از پیام دهنده به پیام گیرنده  منتقل می شود. و به عبارتی دیگر به گردش پیام بین فرستنده و گیرنده پیام مربوط می شود. (دادگران،1381، 15) 

 

 


اما مفهوم ارتباط دردائره المعارف فیشر چنین تعریف شده است" ارتباط در مفهوم گسترده  آن  برای بیان هر نوع  انتقال  اطلاعات به کار می رود" در یک مفهوم دقیقتر، انسان از مفهوم ارتباطات، یک جریان دو سویه تفهیم و تفاهم میان دو موجود زنده را درک  می کند. ارتباط بین  دو انسان، نوعی رفتار اجتماعی است که مفهوم" فاعلیت" یک قطب تا فهم و احساس و رفتار قطب دیگر گسترده است. ارتباطات نوع خاصی از رفتار اجتماعی یا رفتار متقابل  است که طی آن  مفهوم مورد نظر مستقیما به کمک  علامات مختص  به موضوع، به گیرنده  منتقل می شود. (اشتاینباخ، 1368، 55)
 

 

 

فهرست مطالب

ارتباط و ارتباطات

هدف ارتباط

فرهنگ چیست

فناوری اطلاعات

فرهنگ و فناوری های نوین ارتباطی

نظر کارشناسان

فهرست منابع