خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه تعاون و خرده فرهنگ با فرمت docx در قالب 26 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

عدم اعتماد متقابل در روابط شخصی: به نظر راجرز یکی از ویژگی های مهم جوامع سنتی، عدم اعتماد متقابل، بدگمانی و حیله گری در روابط با یکدیگر می باشد هرچند که از نظر ردفیلد ممکن است در این رابطه، استثنایی وجود داشته باشد.همچنین، تصور «خیر محدود»به نظر راجرز سبب عدم اعتماد در روابط شخصی می شود چون چیزهای مطلوب در زندگی به میزان محدود و کمی وجود دارد منابع محدود، خواسته ها نامحدود و با توجه به قدرت و توانایی افراد میزان آنها را نمی توان افزایش داد، بنابراین دست یابی عده ای سبب محرومیت آنها می شود، و همین مسئله سبب بدگمانی افراد نسبت به یکدیگر می گردد.
 

 

 

فهرست مطالب

6-2خرده فرهنگ دهقانی

7-2نقش تعاونی ها در زمینه کشاورزی در هند

8-2نمونه ای از تعاونی های طایفه ای در اوریسا

9-2تعاوني توليد

10-2پیشینه تحقیقات انجام شده در  داخل کشور

11-2پیشینه تحقیقات انجام شده در  خارج از کشور

منابع