خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه نظریه ارتباطی و کاربرد آن با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

مؤلفان فرضیه شكاف َآگاهی را به این طریق بیان كرده اند :" وقتی ریزش اطلاعات رسانه های جمعی به نظام اجتماعی افرایش می یابد، بخش هایی از جمعیت با پایگاه اجتماعی اقتصادی بالاتر سریع تر از بخش هایی از جمعیت با پایگاه اجتماعی اقتصادی پایین تر این اطلاعات را كسب می كنند، به طوری كه شكاف آگاهی میان این بخش ها به جای این كه كاهش یابد، افزایش پیدا می كند"  
این فرضیه پیش بینی می كند كه به خاطر اطلاعات اضافه، افراد دارای پایگاه اجتماعی اقتصادی پایین و افراد دارای پایگاه بالا هر دو آگاهی به دست می آورند. اما افراد دارای پایگاه بالا اطلاعات بیشتری به دست می آورند. این بدین معنی خواهد بود  كه شكاف نسبی در آگاهی میان افراد مرفه و افرادی كه رفاه كمتری دارند، افزایش خواهد یافت . (تانكارد،1381،151)  

 

 

 

فهرست مطالب

كاربرد نظریه های ارتباطی

نظریه  شكاف آگاهی 

شكاف آگاهی و فن آوری جدید

جامعه اطلاعاتی

تاریخچه جامعه اطلاعاتی

اطلاعات

نقش اطلاعات

جامعه شبكه ای

شش ویژگی جامعه شبکه ای از نظر کاستلز

نظریه اشاعه نوآوری ها

فرآیند تصمیم نوآوری

عوامل تغییر

نظر کارشناسان

فهرست منابع