خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه سواد سلامت و عناصر آن با فرمت docx در قالب 18 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

 امکان بالقوه‌ی سواد سلامت به رویکرد کل نگرانه‌ی آن مربوط می‌شود، که نه تنها مهارت های فردی و محیطی را مورد توجه قرار می‌دهد بلکه به منظور توسعه‌ی مهارت های شناختاری و اجتماعی ضروری جهت تاثیر گذاری بر تعیین کنندگان سلامت، به اطلاعات حساب شده ای نیاز دارد. علاوه بر تدابیر کلی در راستای ارتقاء سواد سلامت، مشارکت قوی تر بین بخش آموزش و سلامت نیز ضرورت خواهد داشت به طوری که افراد قادر خواهند بود انتخاب های سالمی داشته باشند.
 

 

 

فهرست مطالب

5-2 چارچوب مفهومی سواد سلامت

1-5-2 تعریف سواد سلامت

2-5-2 عناصر سواد سلامتی

3-5-2 سواد سلامت  از نظر نات بیم

6-2 ارتباطات سلامت

1 -6-2اینترنت و ارتباطات سلامت

2-6-2 اینترنت و اطلاعات سلامت

3-6-2 اینترنت و جستجوی اطلاعات سلامت

منابع