خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه فقر و نظریه های مرتبط با توسعه با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

 از اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 برخی اقتصاد دانان کلاسیک به ویژه اسمیت، ریکاردو و مالتوس نظریاتی ارائه نمودند که تا حدود زیادي با مسائل رشد و توزیع درآمد پیوند داشت. برخی از این اقتصاد دانان نسبت به توانایی فرد در کسب و دسترسی به آنچه امروزه (وفور اجتماعی) نامیده می شود بسیار بدبین بودند. از نظر آنها نهایتاً در اثر عواملی نظیر رشد سریع جمعیت، کاهش نرخ رشد سود و بازده نزولی زمین،رکود و سکون اقتصادي فرا می رسد و زندگی اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده وفقر گسترش خواهد یافت. در عین حال بعضی از پیروان این مکتب، پیشرفت تکنولوژي و کشف منابع جدید را عامل مهمی در به تعویق انداختن رکود اقتصادي و فقر می دانستند. 
 

 

 

فهرست مطالب

1-ادبیات تحقیق در سطح نظریه های توسعه

2-2- نظریه های فقر از دیدگاه مكاتب مختلف

2-4- جمع بندی