خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه ناسیونالیستی و مبانی نظری آن با فرمت docx در قالب 71 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

 میشل فوکو در مقاله‌ی کوتاهی با عنوان «نیچه، فروید، مارکس» به این امر اشاره می‌کند که مارکس، نیچه و فروید امکان جدیدی را برای تأویل و نوعی هرمنوتیک بنا می‌گذارند، آن‌ها آن فضای توزیعی را که در آن نشانه‌ها می‌توانند نشانه باشند عمیقاٌ تغییر می‌دهند و از این پس، «نشانه» جهت‌دار می‌شود و هر «خوانشی» گناه آلود. فوکو می‌گوید تأویلْ خود را در برابر این اجبار می‌یابد که تا بی‌نهایت خود را تأویل کند، یعنی اجبار به این که همواره از سر گرفته شود و تأویل از این پس همواره تأویل از طریقِ «چه کسی؟» خواهد بود (فوکو، 1385: 3 – 14). این روایت فوکویی از تأویل کامل‌ترین مصداق خود را در خوانش‌هایی پیدا می‌کند که از «مارکس» به دست داده شده است. 
 

 

 

فهرست مطالب

مبانی نظری

مارکس: پایه‌گذار ماتریالیسم تاریخی

لنین و مسئله‌ی ملی

گرامشی و هژمونی 

آلتوسر

خوانش مارکس و بنیان‌های معرفت‌شناختی مارکسیسم ـ لنینیسم

علم و ایدئولوژی

بازتولید فرماسیون‌های اجتماعی

تئوری دولت

دستگاه‌هاي ايدئولوژيك دولت

بوردیو: زبان و باز تولید اجتماعی

مانوئل کاستلز

جامعه‌ی شبکه‌ای

اقتصاد اطلاعاتی

هویت در جامعه‌ی شبکه‌ای

ملت و ملت‌گرایی در عصر جهانی شدن : اجتماعات تصوری یا تصاویر اجتماعی

ملت‌های عصر اطلاعات

منابع