خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه نظریه های فلسفی درباره نظام های اخلاقی با فرمت docx در قالب 28 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

    علاّمه طباطبایی در تفسیر المیزان نوعی گونه شناسی از نظام‌های اخلاقی ارائه می دهد. ایشان معتقدند علم اخلاق عبارت است از فنی که پیرامون ملکات انسانی بحث می کند، ملکاتی که مربوط به قوای نباتی و حیوانی و انسانی اوست تا فضایل آنها را از رذائلش جدا سازد و معلوم کند کدام یک بد، رذیله و مایه نقص اوست تا آدمی بعد از شناسایی آنها خود را با فضایل بیاراید و از رذایل دور کند. اصلاح اخلاق و تحصیل ملکات فاضله در دو طرف علم و عمل و پاک کردن دل از خوی های زشت با «تلقین علمی» و «تکرار عملی» ممکن است که خود اینها به دو طریق ممکن می شود که البته ایشان در ادامه راه سومی نیز بدان می-افزاید که این سه عبارتند از:

 

 


    «راه اول در نظر داشتن فوائد دنیایی فضایل و فوائد علوم و آرائی که مردم آن را می ستایند. این طریقه همان طریقه معهودی است که علم اخلاق قدیم، اخلاق یونان و غیره بر آن بنا شده است و قرآن کریم اخلاق را از این طریق استعمال نکرده و زیربنای آن را مدح و ذم مردم قرار نداده که ببینیم چه چیزهایی در نظر عامۀ مردم ممدوح و چه چیزهایی مذموم است؟ چه چیزهایی را  جامعه می پسندد و چه چیزهایی را جامعه نمی-پسندد و قبیح می داند.
 

 

 

فهرست مطالب

2-2- نظریه­های فلسفی

2-2-1- گونه­شناسی نظام‌های اخلاقی

2-2-1-1- پیامدگرایی

2-2-1-2- وظیفه­گرایی

2-2-1-3- فضیلت­گرایی

2-2- 2-گونه­شناسی برگزیده

منابع