خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه هویت و فرهنگ در دیدگاه های مختلف با فرمت docx در قالب 28 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

دو قلمرو اصلی جامعه‏شناسی معرفت عبارتند از «زیست‌جهان اجتماعی» و «ساخت اجتماعی واقعیت». زیست‌جهان اجتماعی از آگاهی كنش گران، یعنی شیوه‏ ای كه انسان ها واقعیت اجتماعی را برمی ‏سازند، سخن می‏ گوید. این آگاهی روزمره شامل رشته ‏ای از معانی مشترك بین فرد ودیگران است و یك «زیست‏جهان اجتماعی» را می‏ سازد. از منظر جامعه‏شناسی معرفت، هر نوع آگاهی تنها در موقعیتی خاص موجّه و معنادار است. لذا دیالكتیك بین آگاهی و واقعیت (ذهن و عین) باعث برساخته‌شدن واقعیت اجتماعی می‏ شود و توجّه به بعد آگاهی فهم واقعیت اجتماعی را مقدور می‏ سازد.

 

 

 

در این چارچوب، برگر و همكارانش با برّرسی و تحلیل رابطه بین مدرنیته و تغییرات چارچوب ‏های شناختی و به تبع آن واقعیت‏ های اجتماعی، به این نتیجه می‏-رسند كه تفاوت چشمگیر و عظیمی مابین سنت (زیست‏جهان سنتی) و جهان مدرن (آنها اشاره ‏ای به تفكیك مدرن و پست مدرن نمی ‏كنند) وجود دارد. آنها معتقدند انسان به حكم انسان بودنش ناگزیر از زیستن در یك جهان، یعنی واقعیتی است كه به زندگی معنا می ‏بخشد و زیست‏جهان در صدد بیان همین ویژگی بنیادی هستی انسانی است. همچنین فهم زیست جهان برای تحلیل جامعه‏شناختی موقعیت‏های انضمامی بسیار مهم است. برگر و همكارانش در ادامه به تفاوت بین زیست‏جهان كنونی و گذشته و تأثیرات آن بر هویت می‏پردازند، كه در این بخش، نكات اصلی آن ارائه می‏شود.

 

 

 

فهرست مطالب

مبانی نظری

2-4-1- نظریه پیتر برگر

2-4-2- نظریه استوارت هال

2-4-3- آنتونی گیدنز

2-4-4-ریچاردجنكینز

منابع