خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه توسعه و ابعاد آن با فرمت docx در قالب 44 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

هربرت اسپنسر نظریه ای در رابطه با تغییر را ارائه داد که بر پایه اصول و تکامل ارگانیسم زیستن بود. او معتقد به تکامل تک خطی مداوم و ثابت بود و اظهار می‌کرد که همه چیز در جهان به طور مداوم مرکب و پیچیده تر می‌شود. در مقایسه جوامع انسانی با ارگانیسم‌های زیستی. به این نتیجه رسیده بود که جوامع انسانی نیز در تکامل طبیعی خود از الگوهای ساده سازماندهی به ساختار پیچیده تر که مشخصه آن افزایش تخصصی در اجزاء است، می‌رسد. او در تکامل جوامع می‌گفت (اگر چه در مورد مجموع جوامع، تکامل اجتناب پذیر است، حدوث آن را در هر جامعه خاص نمی‌توان اجتناب پذیر یا در واقع محتمل دانست(نراقی،1380: 40).
 

 

 

فهرست مطالب

2-2-1-  تعریف توسعه

2-2-1-1- رشد و توسعه

2-2-1-2- تغییر اجتماعی و توسعه

2-2-1-3- توسعه نیافتگی

2-2-1-4- نوسازی و توسعه

2-2-1-5- توسعه پایدار

2-2-1-6- توسعه انسانی

2-2-1-7- ارتباطات توسعه

2-2-2-  انواع توسعه

2-2-3-  ابعاد توسعه

منابع