خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه سرمایه اجتماعی و پیشینه مربوط به آن با فرمت docx در قالب 42 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

 

به طور كلی می توان گفت كه مفهوم «كیفیت محیط زندگی» و یا «كیفیت زندگی روستایی» با هدف اصلاح و تكامل مفهوم توسعه از توسعه صرف كمی و اقتصادی به توسعه پایدار روستایی مطرح و مورد توجه قرار گرفت. در واقع این مفهوم پاسخی به توسعه صرف اقتصادی در مقیاس ملی و توسعه صرف كالبدی در مقیاس روستایی بود و به نوعی موید توجه به شاخص ها و معیارهای اجتماعی، كیفی و اقتصادی پایدار در عرصه برنامه ریزی روستایی و در تعامل با شاخص های كالبدی كاركردی است (مهدی-زاده 1382: 294). 

 

 


مفهوم كیفیت در مقابل مفهوم كمیت قرار می گیرد.كمیت را یك مفهوم فیزیكی و قابل برآورد دانسته و كیفیت را مفهومی انتزاعی می دانند. به طوری كلی كیفیت و كمیت دو روی یك سكه اند كه از یك طرف با هم در تضاد هستند و از طرف دیگر نمی توان یكی را بدون دیگری تصور کرد. اندازه، میزان و جنسیت پدیده و یا سامانه و. .. كه قابل اندازه گیری است و با اعداد بیان می شود را كمیت گویند. به عبارت دیگر كمیت هر پدیده، تظاهر بیرونی و خنثای آن می باشد. اما كیفیت چگونگی یك پدیده است كه تأثیر عاطفی و عقلانی خاصی بر انسان می-گذارد و خاصیت ها و ویژگی‌های اصلی یك چیز را بیان می كند (کوکبی و همکاران 1384)

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

تعاریف

پیشینه

مبانی نظری

نظریه سرمایه اجتماعی

تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی

نظریه ویژگی های پایگاهی

نظریه احساس محرومیت نسبی

الگوی تحلیلی

منابع