دانلود پاورپوینت پایداری هوا و تشکیل مه و ابرها جهت رشته مدیریت در قالب 43 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


•افتاهنگ دما (Temperature Lapse Rate):
•افتاهنگ بی دررو خشک (Dry Adiabatic Lapse Rate, DALR): نرخ کاهش دمای یک بسته هوای غیر اشباع در اثر صعود بی دررو را گویند. این مقدار ثابت بوده و تقریبا برابر 10 درجه سانتی گراد در هر کیلومتر افزایش ارتفاع می باشد.
•افتاهنگ بی دررو اشباع (Saturated Adiabatic Lapse Rate, SALR): نرخ کاهش دمای یک بسته هوای اشباع در اثر صعود بی دررو را گویند. این مقدار بین 4 تا 9 درجه سانتی گراد در هر کیلومتر می باشد.
•افتاهنگ محیطی (Environmental Lapse Rate, ELR): نرخ عمومی کاهش دما به ازای افزایش ارتفاع که با استفاده از رادیوسوند اندازه گیری می شود را گویند.

 

 

 

فهرست مطالب :
فرآیند بی دررو (Adiabatic process):
فرآیند دررو (Diabatic process):
•افتاهنگ دما (Temperature Lapse Rate):
افتاهنگ بی دررو اشباع (Saturated Adiabatic Lapse Rate, SALR)
افتاهنگ محیطی (Environmental Lapse Rate, ELR):
پايداري و ناپايداري
پايداري مطلق
ناپايداري مطلق
ناپايداري شرطي
و...